VILA GALÉRIA

2022

Rodinný dom je 7-izbový byt s dvojgarážou a parkovaním pre ďalšie 3 osobné vozidlá na vlastnom pozemku v dvorovej časti.

 

Plošné a objemové ukazovatele

Plocha parcely: 4169 M2

Zastavaná plocha celková: 546 M2            

Úžitková plocha 1.pp: 166 m2

Úžitková plocha 1.np: 343 m2

Úžitková plocha 2.np: 173m2

Spolu: 682 m2

 

Solitérny rodinný dom je osadený v súlade s danosťami parcely a existujúcimi  komunikáciami. Riešenie je determinované tvarom a orientáciou parcely s dôrazom pre vytvorenie nadštandardných obytných priestorov a záhrady. Dom je pre zjemnenie objemu a výrazu materálovo diferencovaný, fasádny obklad z falcovanej krytiny PREFA je kombinovaný s dreveným obkladom zo sibírskeho smrekovca a bielych vlákno-cementových dosiek Cembrit. Materiály dopĺňa pohľadový betón oporných múrov a plotov. Dispozícia domu je rozvrhnutá do troch úrovní, čím rešpektuje konfiguráciu terénu. 1.PP je čiastočne zakopané, mé teda formu suterénu, orientované je do predpolia domu a obsahuje dvojgaráž, technické a skladové zázemie, schodisko. Dispozíciu tohto podlažia dopĺňa garáž pre malotraktor a kino.  Prvé nadzemné podlažie je hlavným obytným podlažím a obsahuje vstupnú a dennú časť, pracovňu so zázemím a hosťovskú izbu. Podlažie je doplnené o samostatný trakt obsahujúci hosťovský apartmán, wellness a zakopanú vínnu pivnicu. Hmotová skladba zvýrazňuje diferencovanie jednotlivých funkčných celkov. Najvýraznejšiu hmotu predstavuje dispozičný celok prevýšenej dennej časti s galériou, ústiacu na dve kryté terasy. Krytá terasa je dôležitým funkčným prvkom prvého nadzemného podlažia a prepája jednotlivé časti domu. Druhé nadzemné podlažie obsahuje nočnú časť, detské izby so zázemím, rodičovský trakt, ako aj otvorenú pracovňu/herňu na veľkorysej galérii. Hmota domu sa smerom do záhrady postupne objemovo rozpadá a plynule prechádza extenzívnou strechou do zelene. Zvolené materiály, tvaroslovie a farebnosť fasád majú zvýrazniť príklon k súčasnej vidieckej, tvaroslovne čistej a funkčnej architektúre, ktorá prirodzene zapadne do kontextu prírodného prostredia.

Služby poskytované ateliérom MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia