Bytový dom HABERN AU

Petržalka, 2020

Architektonická štúdia bytového domu v Petržalke z roku 2020. Bytový dom obsahoval dve podzemné podlažia garáží a 36 bytov. Aktívny verejný parter so službami a škôlkou plynule prechádzal do verejnej zelene a detského ihriska. Zelené strechy obsahovali strešné terasy niektorých bytov. Vyššia časť objektu bola prerozdelená doplnkovým podlažím s komunitným priestorom pre jej obyvateľov, ústiacim na zelenú pobytovú strechu s tienením a mobiliárom.

Celkový počet bytov: 36

Počet parkovacích státí v 2. PP: 31

Počet parkovacích státí v 1. PP: 56

Počet parkovacích státí na teréne: 6

Počet parkovacích státí spolu: 93

Celková hrubá podlažná plocha: 10447,5 m2

Celková užitková plocha bytov: 946 m2

Počet dvojizbových bytov: 6

Počet trojjizbových bytov: 18     

Počet štvorizbových bytov: 12

Hrubá podlažná plocha OV: 705 m2

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia