Rodinný dom Oravská Jesenica

Šesť-izbový rodinný dom je lokalizovaný v strmom západnom svahu Karpát. Každá obytná miestnosť ako aj spálne ústia priamo na terasu ústiacu do záhrady. Rodinný dom obsahuje na prvom nadzemnom podlaží bohaté skladové a hospodárske zázemie ako aj samostatnú pracovnú časť. Vysoký stavebnotechnický štandard bude, okrem iného, zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou a strechou ako aj zelenou extenzívnou plochou strechou v zadnom trakte. Prevýšený priestor obytnej haly a spálne je otvorený do krovu. Konštrukčne bude dom riešený ako železobetónový monolitický s dreveným krovom.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia