Ing. arch. Ľubomír Peráček, st.

1960

Ing. arch. Ľubomír Peráček, st.

Ing. arch. Juraj Molnár

1961

Ing. arch. Juraj Molnár

Ing. arch. Ľubomír Peráček, ml.

1987

Ing. arch. Ľubomír Peráček, st.

autorizovaný architekt SKA

autorizačné osvedčenie č. 0617AA 1234

FA SVŠT, Bratislava, 1984

atelier.peracek@gmail.com

Ing. arch. Juraj Molnár

autorizovaný architekt SKA

autorizačné osvedčenie č. 0618AA 1004

FA SVŠT, Bratislava, 1984

atelier.jurajmolnar@gmail.com

Ing. arch. Ľubomír Peráček, ml.

autorizovaný architekt SKA

autorizačné osvedčenie č. 2352AA

FA STU v Bratislave, 2012

atelier.peracekml@gmail.com

Služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK

Projekty stavieb

Projekty rodinných domov, administratívnych stavieb, priemyselných stavieb, bytových domov, polyfunkčných centier.

Urbanizmus

Urbanistické štúdie

Interiéry

Návrhy a projekty interiérov rodinných domov, administratívnych priestorov, obchodných priestorov a ďalších

Dizajn

Priemyselný dizajn, interiérový dizajn, grafický dizajn

Autorský dozor

Dozor pri realizácii stavieb nad zachovaním autorstva stavebného projektu.

CLT drevodomy

Špecializácia na drevené stavby z CLT stavebného systému.

Ocenenia ateliéru

CLT drevodom Peráček Záhorská Bystrica 1

CE.ZA.AR 2021

Finálová nominácia v kategórii Rodinné domy

CLT 16, Záhorská Bystrica

CLT drevodom Peráček Záhorská Bystrica 6

BigSEE Architecture Awards 2021

Hlavná cena v kategórii Residential Buildings

CLT 16, Záhorská Bystrica

CLT drevodom pri lese Rusovce

BigMat International Architecture Award 2019

Finálová nominácia za Slovensko

Dom pri lese, Rusovce

Nízkoenergetický moderný drevodom

PIRANESI award 2018

Finálová nominácia za Slovensko

Dom pri lese, Rusovce

CLT drevodom fasáda z dreva

CE.ZA.AR 2018

Finálová nominácia v kategórii Rodinné domy

Dom pri lese, Rusovce

Rodinný dom-Jarovce

Fasáda roka 2015

Čestné uznanie v kategórii Rodinné domy

Rodinný dom v záhrade, Jarovce

CE.ZA.AR 2005

Nominácia

Rodinný dom, Bratislava-Koliba

CE.ZA.AR 2005

Nominácia

Rodinný dom, Bratislava-Rača

Rodinný dom Záhorská Bystrica CEZAAR

CE.ZA.AR 2002

Nominácia

Rodinný dom v záhrade, Záhorská Bystrica

Rodinný dom Devínska Nová Ves CEZAAR

CE.ZA.AR 2002

Hlavná cena

Rodinný dom, Devínska Nová Ves

cena ARCH 1998

Cena ARCH 1998

Nominácia

Rodinná vila, Bratislava