Rodinný dom Trnávka

Rodinný dom v prieluke

Bratislava, Trnávka

2016

Úzka parcela vo forme prieluky v existujúcej zástavbe so zadefinovanou uličnou čiarou poskytla jasné mantinely pre návrh domu pre 4-člennú rodinu.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia