Rodinný dom Devínska Nová Ves

Rodinný dom

Devínska Nová Ves

2000

Rodinný dom vyššieho priestorového štandardu je postavený v pamiatkovo chránenej zóne obce Devínska Nová Ves. Členitosť fasád nového domu odstúpeného od ulice je odzrkadlením pôvodnej hmotovo rôznorodej zástavby hospodárskych dvorov s do ulice orientovanými rodinnými domami.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor