CENNÍK individuálnych projektov

 

Platný od 1/2023 – cenník sa vzťahuje pre novostavby rodinných domov za každý m2 hrubej podlažnej plochy každého podlažia. Pre rekonštrukcie, prestavby a ostatné typologické druhy sa cena určuje vždy individuálne podľa zadania.

Cena projektu pre stavebné povolenie, ako aj realizačného projektu, je závislá od stavebno-technického štandardu, od náročnosti a počtu jednotlivých profesií, ich koordinácie, na morfológii, hydrogeológii terénu a podobne.

Cenníková cena obsahuje tieto časti: architektúru, statiku, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu, energetické projektové hodnotenie.

Cena neobsahuje projekty prípojok, projekt oplotenia, projekt oporných múrov a drobných stavieb ako sú prístrešky, bazény a podobne.

 • od 25 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy stavby bez DPH

 • Architektonická štúdia
 • od 20 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy stavby bez DPH

 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • od 45 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy stavby bez DPH

 • Projekt pre stavebné povolenie
 • od 50 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy stavby bez DPH

 • Projekt realizačný
 • od 12 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy stavby bez DPH

 • Výrobná dokumentácia (tzv. nárezové plány pre CLT stavby)
 • 40 eur

  hodina

 • Autorský dozor

CENNÍK návrhov interiérov

 

Platný od 1/2023 – cenník sa vzťahuje pre všetky typy budov na bývanie ako aj ich rekonštrukcie.

Cena za návrh a projekt interiéru ostatných typologických stavieb (ako sú napr. občianske stavby alebo pamiatky) sa určí individuálne.

Cena realizačného projektu interiéru je závislá na náročnosti jednotlivých profesií, ich koordinácie, na množstve atypického nábytku, mobiliáru a podobne.

 • od 40 eur/m2

  cena za m2 podlahovej plochy bez DPH

 • Architektonická štúdia interiéru
 • dohodou

  Cena sa určí po dokončení architektonickej štúdie interiéru.

 • Realizačný projekt interiéru