Drevodom Kováčová

2019

Rodinný CLT drevodom je lokalizovaný vo svahu s výhľadom na prírodné prostredie kúpeľov v Kováčovej. Obytná hala je akcentovaná prevýšením. Rozsiahla terasa situovaná do záhrady plynule nadväzuje na dennú časť a vstupnú halu. Vysoký stavebnotechnický štandard bude okrem iného zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou a prevetrávanou dvojplášťovou strechou. Pozemok je svahovitý, čo návrh rodinného domu v plnej miere rešpektuje svojím hmotovým členením. Konštrukčne bude drevodom riešený ako kombinácia železobetónového suterénu a dvojpodlažnej nadzemnej časti z CLT.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia