Rekonštrukcia industriálneho objektu

Bratislava, 2019

Ďalšia z možných aplikácii CLT systému, tentokrát sa jedná o návrh konverzie jedného z objektov industriálneho zamerania v Bratislave na loftový bytový dom, kde sa kombinuje veľká konštrukčná výška pôvodného skeletu so subtílnosťou CLT systému. Kompaktný loft tak dostáva zaujímavú proporciu vnútorného priestoru s lokálnym prevýšením. Návrh rekonštrukcie obsahoval dve veľkostné varianty, ktoré využili polmodul, resp. celý konštrukčný modul pôvodného skeletu.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia