Rodinný dom Jarovce

Rodinný dom

Bratislava, Jarovce

2015

Novostavba rodinného domu sa nachádza v pôvodnej zástavbe úzkych parciel obce Jarovce. Prízemný rodinný dom je riešený ako 5-izbový s vnútorným átriom. Uličnú čiaru lemuje objekt garáže so skladom, ktorý je tvaroslovným odkazom na pôvodný zbúraný dom.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor