Návrh loga Budmero

Návrh firemného loga

Tesárska firma Budmero

2017

Návrh loga našej partnerskej tesárskej firmy, ktoré malo vyjadrovať, okrem iného, najmä vzťah ku CLT drevenému nosnému systému, ako k ťažiskovej činnosti firmy.

Poskytnuté služby

  • Návrh loga