Bytový dom na Odborárskej ulici

Malometrážne byty

Odborárska ulica, Bratislava

2019

Jednoduchý návrh maximálne kompaktného bytového domu v plnej miere zohľadňuje ekonomické požiadavky investora. Objekt obsahuje 28 malometrážnych bytov a priestor pre služby v parteri. Nakoľko sa jedná o lokalitu bývalého Istrochemu – časť sever, zadanie je svojím prostredím náročné a relatívne nehostinné pre danú funkciu objektu. Mottom konceptu je poskytnúť pridanú hodnotu bývania najmä revitalizáciou priľahlého prostredia a maximalizáciou preslnenia bytov veľkými oknami. Strešné byty obsahujú rozsiahle strešné terasy. Jednoduchá kompozícia jasne artikuluje svoj vnútorný obsah smerom do exteriéru. Dôležitým benefitom je aj vysoká miera dispozičnej variability a možnosť vzájomného spájania bytov.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK

  • Architektonická štúdia