Rekonštrukcia historickej vily

Rekonštrukcia historickej vily

Bratislava, Palisády

2019

Pôvodne vilový dom bol postavený koncom 19. storočia v eklektickom štýle. Genéza postupných prestavieb a prístavieb konči v 30-tych rokoch 20. storočia. V tomto období vznikla aj neobaroková uličná fasáda. Rekonštrukcia a dostavba Vily zahŕňala nadstavbu jedného podlažia v identickom slohu pôvodnej časti a novú prístavbu v záhradnej časti, ktorá rešpektovala objem pôvodnej schátranej časti, a ktorá slohovo nekorešpondovala s hlavným objektom. Prístavba obsahuje garážový suterén, dve nadzemné podlažia a jedno uskočené podlažie so strešným bytom. Podzemná garáž  je prekrytá zeleňou.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor
  • Čiastkové projekty interiéru