Rodinný dom z CLT v Dúbravke

Bratislava

2021

Predstavujeme ďaľší aktuálne dokončený návrh rodinného domu z CLT pre nášho klienta v Bratislave. Dom je lokalizovaný v Bratislave na strmom západnom svahu Karpát. Pozemok sa prudko zvažuje, čo návrh v plnej miere rešpektuje hmotovým členením domu. Kaskádovité usporiadanie hmoty prirodzene kopíruje terén a vytvára terasy na rôznych úrovniach. Hmota domu ustupuje trom existujúcim ihličnanom, ktoré sú veľkou pridanou hodnotou. Každá obytná miestnosť, ako aj spálne, ústia priamo na terasu alebo na terén záhrady. Vysoký stavebnotechnický štandard bude, okrem iného, zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou s hliníkovou falcovanou krytinou a zelenými extenzívnymi strechami. Prevýšený priestor obytnej haly je otvorený do krovu, ktorého súčasťou je pracovňa na otvorenej galérii s vlastným zázemím. Konštrukčne bude dom riešený ako kombinácia železobetónového suterénu a nadzemnej časti z CLT.

Pozrite si ďalšie drevodomy z nášho portfólia:

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia