CLT Chata v Dúbravke

Bratislava

2021

Ďaľší aktuálne dokončený návrh CLT Domu pre nášho klienta v Bratislave. Dom je lokalizovaný v Bratislave na strmom západnom svahu Karpát. Pozemok sa prudko zvažuje, čo návrh v plnej miere rešpektuje hmotovým členením domu. Kaskádovité usporiadanie hmoty prirodzene kopíruje terén a vytvára rozsiahlu zelenú terasa na úrovni dennej časti. Každá obytná miestnosť ako aj spálne či pracovňa ústia priamo na terasu alebo na terén záhrady. Vysoký stavebnotechnický štandard bude, okrem iného, zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou s hliníkovou falcovanou krytinou a zelenými extenzívnymi strechami.  Prevýšený priestor obytnej haly je doplnený o horizontálny svetlík, čím sa  kompenzuje distribúcia denného svetla, nakoľko sklená stena dennej časti je krytá rozsiahlou strešnou konzolou zabezpečujúcou tienenie.  Konštrukčne bude dom riešený ako kombinácia železobetónového suterénu a nadzemnej časti z CLT.

Pozrite si naše portfólio CLT drevodomov:

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia