Rodinný dom Koliba

Rodinný dom

Bratislava, Koliba – Brečtanová ulica

2002

Rodinný dom zaplnil medzeru nezastavanej parcely v stabilizovanej uličnej zástavbe. Objekt je osadený do výrazného svahu. Obytné miestnosti využívajú najväčšiu danosť pozemku – výhľad na Bratislavu. Denná časť je obohatená o dve terasy. Rovnaký počet terás slúži i spálňovej časti. Dispozičným riešením sa stal dom splnením predstáv o bývaní štvorčlennej rodiny. Obohatením je relaxačná časť s kontaktom na upravenú záhradu s jazierkom na plávanie.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor