Rodinný dom Budmerice

Modulárny rodinný dom

Budmerice

2015

Špecifické zadanie pre zahraničného investora spočívalo v použití nosnej konštrukcie z oceľových modulov a v nutnej etapovitosti výstavby. Použitie odvetraných fasád a striech malo zvýšiť stavebno-technický štandard a zlepšiť teplo-technické vlastnosti použitej konštrukcie.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt na stavebné povolenie
  • Realizačný projekt