Rekreačná chata CLT 35, Bratislava

Návrh z našej dielne CLT rekreačnej chaty v Bratislave. Dom je lokalizovaný na strmom východnom svahu. Pozemok sa prudko zvažuje, čo návrh v plnej miere rešpektuje hmotovým členením domu. Obytná hala ústi priamo na terasu. Vysoký stavebnotechnický štandard bude, okrem iného, zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou ako aj dvojplášťovou strechou.  Priestor obytnej haly je doplnený o strešné okno, čím sa  kompenzuje nižšia distribúcia denného svetla  spôsobená orientáciou parcely. Konštrukčne bude dom riešený ako kombinácia železobetónového suterénu a  nadzemnej časti z CLT.

Poskytnuté služby architektonického ateliéru Molnár-Peráček:

  • Architektonická štúdia