Polyfunkčná budova Trenčín

Byty s fitness centrom

Trenčín

2016

Nárožný objekt polyfunkčnej budovy obsahoval priestory fitness centra a niekoľkých bytových jednotiek. Statickú dopravu zabezpečovala podzemná garáž. Parter objektu bol zapustený a transparentný, aby zapadol do stiesneného verejného mestského priestoru. Čiastočne zelené extenzívne strechy výtvarne obohacujú terasy bytov.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre územné rozhodnutie