Kondomínium rodinných domov Rusovce variant A

Variant A

Kondomínium rodinných domov

Rusovce, Balkánska ulica

2017

Návrh obytného uzavretého kondomínia zohľadňuje požiadavky vychádzajúce z princípov ochrany pamiatkovej zóny obce, ktoré okrem iného spočívali v nutnosti rešpektovať a odkazovať na hmotové riešenie pôvodných domov, ktoré sú určené na asanáciu. Domy v prvom uličnom pláne presne kopírujú pôvodnú uličnú čiaru a pôdorysným zalomením hrebeňa strechy do tvaru “L” odkazujú na pôvodné hmoty domov. Materiálové a tvarové riešenie striech korešponduje s kultúrnou pamiatkou kostola Sv. Víta v tesnej blízkosti pozemku. Návrh zahŕňa dva varianty, variant A a variant B. Prvý variant A obsahuje šesť samostatných rodinných domov pre 4-členné rodiny. Rodinné domy v prvom pláne majú akcentovaná obytné haly prevýšením do galérie 2. nadzemného podlažia.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia