Projekt Castellum, Rusovce, Balkánska ul.

Projekt Castellum, 6 rodinných domov

Rusovce, Balkánska ulica

2020

Návrh obytného uzavretého kondomínia 6 samostatných rodinných domov zohľadňuje požiadavky vychádzajúce z princípov ochrany pamiatkovej zóny obce, ktoré okrem iného spočívali v nutnosti rešpektovať a odkazovať na hmotové riešenie pôvodných domov. Domy v prvom uličnom pláne presne kopírujú pôvodnú uličnú čiaru a pôdorysným zalomením hrebeňa strechy do tvaru “L” odkazujú na pôvodné hmoty domov v zmysle územného plánu zóny. Materiálové a tvarové riešenie striech korešponduje s kultúrnou pamiatkou kostola Sv. Víta v tesnej blízkosti pozemku. Druhý rad domov orientovaný do lesoparku Rusovského kaštieľa je navrhnutý v prírodných materiáloch tak, aby pri pohľade z lesoparku zapadal do kontextu prírodného prostredia.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie