Prístavba kultúrneho domu

Dostavba kultúrneho domu

Nitrianske Pravno

2017

Anonymná architektonická súťaž pre dostavbu kultúrneho domu k existujúcemu historickému objektu obecného úradu.

Zadanie obsahovalo okrem novostavby revitalizáciu námestia a bezbariérové prepojenie prístavby s úradom. Prístavba mala obsahovať variabilnú sálu pre 400 ľudí, kaviareň klubovne, technické a skladové zázemie. Pridaná hodnota nášho návrhu spočívala vo využití časti strechy sály ako funkčného exteriérového sedenia pre priľahlý amfiteáter. Druhým zaujímavým prvkom je možnosť otvoriť javisko obojstranne, teda aj do námestia, kde je exteriérové sedenie. Zelené strechy objektu tvoria piatu fasádu a príjemnú kulisu strešnej terase klubovní.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia