The GARAGE bistro Bar

Bratislava, 2020

Navrhovaný bistro bar z CLT je pridanou funkciou k novej predajni motoriek, ktorá v podnoží tohto nového objektu ponúka sezónne garážovanie motocyklov. Bistro Bar  má v interiéri priznaný CLT systém. Strecha sa využíva na letnú terasu s vonkajším sedením, ktorá bude v lete doplnená o reverzibilné plachtové tienenie. Objekt je zastrešený zelenou extenzívnou strechou.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Výrobná dokumentácia pre CLT
  • Realizačný projekt
  • Projekt interiéru