Rekonštrukcia polikliniky

Prestavba polikliniky na Mýtnej ulici v Bratislave

Rok prestavby: 2011

Rozsiahla prístavba existujúcej polikliniky v prvom rade riešila problém statickej dopravy. Veľký dôraz bol kladený aj na bezbariérovosť nielen novej, ale aj pôvodnej časti. Nový návrh, okrem iného, obsahoval rozsiahle rehabilitačné centrum v dvoch suterénoch novej časti.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt