Kostol Kramáre

Rímskokatolícky farský kostol

Kramáre, Bratislava

2005

Originálne riešenie spolu s osadením do náročného terénu vytvára jasne komponovanú architektúru s čitateľným dispozičným riešením. Vnútorný priestor so  štrbinovým otvorom v tvare torza kríža jasne naznačuje návštevníkovi svoj účel. Žiaľ, okolie chrámu spolu s pastoračným centrom nie je realizované podľa nášho návrhu.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor kostola ( s výnimkou pastoračného centra)