Vila na Bôriku

Viladom

Bratislava, Bôrik

2014

Vila vysokého stavebno-technického štandardu z monolitického betónu ponúka výhľady ako na dlani. Tie sa stali hlavným motívom pre návrh, aj preto sa hmota domu v hornej časti perforovala, aby obohatila vstup do domu už pri vjazde na pozemok. Obytná hala s prevýšením a galériou cez dve podlažia slúži ako hlavný reprezentatívny spoločenský priestor.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor