Rodinný dom Záhorská Bystrica

Rodinný dom so sedlovou strechou

Záhorská Bystrica

2000

Rodinný dom evokujúci starú miestnu architektúru je postavený v pamiatkovo chránenej zóne obce. Jednotraktová dispozícia so sedlovou strechou transformuje storočiami osvedčenú dispozičnú schému. Modrá fasáda v kombinácii s drevom dáva týmto dvom fenoménom vidieckej architektúry nový význam.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor