Rodinný dom na Kolibe

Rodinný dom

Koliba

2018

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu je lokalizovaný vo svahu s výhľadom na Bratislavu. Obytná hala je akcentovaná prevýšením. Rozsiahla terasa situovaná do zahrady je prekrytá a tienená na svojej vonkajšej hrane. Vysoký stavebnotechnický štandard bude okrem iného zabezpečený kompletne prevetrávanou fasádou a prevetrávanou dvojplášťovou strechou. Pozemok sa excentricky zvažuje, čo návrh v plnej miere rešpektuje hmotovým členením domu –lokálnym suterénom, čím vyžaduje relatívne malé terénne úpravy vzhľadom na rozľahlosť domu.

Poskytnuté služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK

  • Architektonická štúdia