REKREAČNÁ CHATA CLT 31 – BODÍKY

2022

Solitérna rekreačná chata z CLT rešpektuje regulatívy zástavby ako aj charakter inundačného územia. Je navrhnutá ako CLT stavba osadená na oceľových stĺpoch. Prvé nadzemné podlažie obsahuje priestor pre parkovanie a vstupné oceľové montované schodisko. Do chaty sa vstupuje cez uzamykateľnú oceľovú podestu. Vstup do chaty je na rozhraní nočnej a dennej časti. Denná obytná hala je objemovo prevýšená a doplnená o presklenú saunu. Nočná časť obsahuje dve spálne a kúpeľňu. Vzhľadom na preslnený pozemok je vonkajšie tienenie nevyhnutné a je zabezpečené fixscreenmi. Fasáda ja navrhnutá ako prevetrávaná v kombinácii termoborovice a vláknocementových dosiek. CLT systém ostáva v interiéri priznaný.

Služby ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia