Rekonštrukcia mestskej vily v Bratislave

Rekonštrukcia historickej mestskej vily

Bratislava, Kuzmányho ulica

2010

Pôvodne bytový dom bol postavený okolo r. 1900 v eklektickom štýle. Objekt je súčasťou pôvodnej historickej zástavby výrazných solitérov, ktorá vytvára urbanisticky a architektonicky vzácnu štruktúru bratislavských Palisád. Vila s piatimi bytmi umiestnená na veľkej parcele bola likvidáciou nevhodne umiestnených garáží prinavrátená historická záhrada. Podzemná garáž prepojená s pôvodným objektom vytvára novú kvalitu bývania. Zdobenosť fasád rekonštrukcia obnovila pôvodnými technológiami do posledného detailu.

 

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor