Bytový dom na Magurskej ulici

Bytový dom na Magurskej ulici

Kramáre, Bratislava

Rok: 2018

Návrh kompaktného bytového domu v náročných terénnych podmienkach obsahuje 9 bytov s rôznym dispozičným riešením. Mottom konceptu je poskytnúť pridanú hodnotu bývania formou priradenia predzáhradiek a rozsiahlych terás k jednotlivým bytom. Jednoduchá kompozícia jasne artikuluje jednotlivé funkčné hmoty vytvárajúc čitateľnú a prehľadnú architektúru. Rozsiahly suterén obsahuje podzemnú garáž a je prekrytý zelenou strechou s terasami.

Poskytnuté služby:

  • Architektonická štúdia