Bistro GARAGE BAR, Bratislava – Rača

Interiér

CLT novostavbu Bistro Baru ako pridanej funkcii k novostavbe motorkárskeho showroomu navrhoval náš ateliér komplexne od architektonickej štúdie samotnej stavby až po realizačný projekt interiéru. CLT systém je v interiéri priznaný a je jemne industriálne poňatý korešpondujúc s motorkárskou tematikou.

Poskytnuté služby architektonického ateliéru MOLNÁR - PERÁČEK:

  • Architektonická štúdia interiéru
  • Realizačný projekt interiéru