Zástavba rodinných domov 2016

Päť rodinných domov a dvojdom v zástavbe rodinných domov

Bratislava, Jeséniova ulica

2016

Jedno z variantných riešení zástavby rodinných domov na uzavretej súkromnej komunikácií. Päť rodinných samostatných domov a jeden dvojdom predstavujú najkvalitnejšie riešenie z hľadiska kvality bývania.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia