Zástavba rodinných domov 2016

Štyri rodinné dvojdomy v zástavbe rodinných domov

Bratislava, Jeséniova ulica

2016

Jedno z variantných riešení zástavby rodinných domov na uzavretej súkromnej komunikácií. Štyri rodinné dvojdomy predstavovali kompromisné riešenie z hľadiska intenzity zástavby a kvality bývania.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia