Rekonštrukcia sídla spoločnosti Prefert

Rekonštrukcia sídla firmy PREFERT

Palisády, Bratislava

Rok rekonštrukcie: 1999

Reprezentačné sídlo firmy, ktoré vzniklo prestavbou historického objektu. Najväčším prínosom riešenia je po celej výške otvorená hala, ktorá vznikla prestrešením vnútorného dvorčeka.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Projekt interiéru
  • Autorský dozor