Rekonštrukcia historickej vily

Rekonštrukcia historickej rodinnej vily

Bratislava, Palisády

Vlčkova ulica

2012

Schátranému objektu je spolu s pôvodnou funkciou prinavrátená pôvodná krása neorenesančného slohu. Výstavba garáže v opornej stene so zelenou strechou doplnila objekt o funkciu doteraz na parcele absentujúcu. Prikúpenie susednej parcely a asanácia tu stojaceho domu postaveného koncom dvadsiateho storočia vrátilo i záhrade jej pôvodnú veľkosť.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Autorský dozor