Polyfunkčné centrum Central

Polyfunkčný komplex „Centrál“

Miletičova ulica, Bratislava

2006

Overovacia hmotová štúdia slúžiaca pre analýzy investora. Rozsiahly komplex obsahoval nákupno – relaxačné centrum, hotel a bytové domy.

 

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia