Kondomínium domov Rusovce variant B

Variant B

Zástavba rodinných domov

Rusovce, Balkánska ulica

2017

Návrh obytného uzavretého kondomínia zohľadňuje požiadavky vychádzajúce z princípov ochrany pamiatkovej zóny obce, ktoré okrem iného spočívali v nutnosti rešpektovať a odkazovať na hmotové riešenie pôvodných domov, ktoré sú určene na asanáciu. Domy v prvom uličnom pláne presné kopírujú pôvodnú uličnú čiaru a pôdorysným zalomením hrebeňa strechy do tvaru “L” odkazujú na pôvodné hmoty domov. Materiálové a tvarové riešenie striech korešponduje s kultúrnou pamiatkou kostola Sv. Víta v tesnej blízkosti pozemku. Návrh druhého variantu B obsahuje tri samostatné rodinné domy a tri domy s dvoma bytovými jednotkami v prvom, uličnom pláne.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia