Interiér – konverzia objektu na lofty – Bratislava

Ďalšia z možných aplikácii CLT systému. Zadanie spočívalo v efektívnom návrhu konverzie jedného z objektov existujúceho skeletu v Bratislave na Loftovy bytový dom, kde sa kombinuje veľká konštrukčná výška pôvodného skeletu so subtílnosťou CLT systému. Kompaktný loft tak dostáva zaujímavú proporciu vnútorného priestoru s lokálnym prevýšením. Návrh obsahoval dve veľkostné varianty, ktoré využili polmodul, resp. celý konštrukčný modul pôvodného skeletu.

Služby poskytnuté architektonickým ateliérom Molnár-Peráček:

  • Architektonická štúdia vo variantách