Drevodom v Častej

CLT drevodom vo svahu

Častá

2015

CLT drevodom je osadený do náročného bridlicového svahu. Jednou z klientových požiadaviek bolo aj zabezpečiť dostatočné priestory pre statickú dopravu. Hlavná hmota domu so sedlovou strechu prechádza do rozsiahlej krytej terasy s exponovaným výhľadom na krajinu. Nočná časť je riešená v druhej hmote hranola a obsahuje tri izby a dve kúpelne. Konštrukčne bol dom vyriešený ako CLT drevený skelet postavený na podnoži zo železobetónu. Dostatočné odsadenie drevenej konštrukcie od terénu zabezpečuje jej konštrukčnú ochranu, najmä pre prípady prívalových dažďov stekajúcich po bridlicovom svahu. CLT systém bude v interiéri v plnej miere priznaný.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Nárezové plány a výrobná dokumentácia