Drevenice Oščadnica

Rekreačné drevenice

Oščadnica

2006

Novovybudované zoskupenie siedmych rekreačných objektov transformuje pôvodnú ľudovú architektúru vrátane rastlej formy zástavby. Návrh rešpektuje i pôvodné jednotraktové dispozičné riešenie dreveníc a upravuje ho na súčasné požiadavky kladené na rekreačné ubytovanie vyššieho štandardu.

Poskytnuté služby

  • Architektonická štúdia
  • Projekt na stavebné povolenie
  • Realizačný projekt